Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ nın 09.05.2023 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısı neticesinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880  Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulan Alaeddin Yavaşca Devlet Konservatuvarı 2023-2024 eğitim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Şu an Türk Müziği Bölümü’ne özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. Bu program sekiz yarıyıldan oluşmakta ve program içeriğinde ağırlıklı olarak Türk müziği dersleri bulunmaktadır. Batı müziğinin de yer aldığı bu program yoğun teorik eğitimin yanında öğrencinin bir meslek çalgı üzerine uzmanlaşmasını, ileri düzey bir icracı olmasını hedeflemektedir.

Son Güncelleme: 2023-11-28 14:50:54
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024