VİZYONUMUZ

Güncel teknolojik donanıma sahip eğitim ortamında sunulan eğitim-öğretim faaliyetleri ve bu faaliyetleri destekleyici bir unsur olarak ortaya konulan sanatsal etkinlikler konservatuvarımızın ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir kurum olmasını vizyon edinmektedir. Uluslar arası sanat ve kültür etkileşimlerinden de sanatçılar yetiştirmek, sanatın kültürel, bilimsel ve sosyolojik yönünü gelecek kuşaklara aktarabilmek, sözü edilen alanlarda eğitici ve sanatçı yetiştirerek ülkemizin bu alanlardaki gereksinimlerinin giderilmesine de katkıda bulunmak, ulusal ve uluslar arası düzeyde çalışmalar yapan özgün bir okul olmaktır.

Son Güncelleme: 2023-11-01 11:05:28
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024